Familieterapeut | 8 tips for et realistisk syn i samlivet ditt

Min blog

09. november 2021

Har du reelle forholdsforventninger?

Parforhold

8 tips for et realistisk syn i samlivet ditt

1. Alle vil kjenne på ekte kjærlighet og lykke.

Vi alle har forventninger om hva bør man forvente av en kjæreste, men noen ganger, man kan ha altfor høye forventninger og krav.

Det er viktig å bli bevisst sine tanker.

Kjenner du ditt toleransevinduet?

Før du innleder et nytt forhold, lær å bli kjent med dine følelser, behov og ønsker. Bli bedre kjent med deg selv slik at du unngår å velge en partner som ikke passer deg.


2. Lag et «forventningskart» i form av en slags oversikt som du lagrer hva dere tåler og ikke tåler, hva dere liker og misliker, hva er deres felles verdier.

Dette kan bli et utstyr som kan kjenne på kompatibilitetsnivået mellom dere.


3. Vis interesse til å kjenne partneren. Spør kjæresten tydelig «Hva er det du liker, vil og ønsker av kjærlightesforholdet?»

Vi er unike og har forskjellige opplevelser, bakgrunner og erfaringer.

Å tro at kjæresten «kunne ha visse behov» det er vel ikke riktig. Man vet best hva man trenger og vil.

Vær åpnet og avklar forventninger rundt kjærlighetsforholdet ditt. Kommunikasjon er den viktigste delen av ethvert forhold.


4. Hva bør man forvente av en kjæreste? Begge kjærester har ansvar til å sette opp forventnigene som er passende og objektive.

For eksempel er det normalt å forvente at kjæresten støtter deg i vanskelige tider, er lojal og ærlig, men man kan ikke forvente at partneren din vet hva du tenker eller ønsker. Derfor det er viktig å avklare tydelig egne ønsker og behov.


5. Perfeksjonister ødelegger mye i parforholdet. Å ha realistiske forholdsforventninger er nøkkelen til å være lykkelig.

Å vurdere partneren ut fra dine høye standarder skaper stress og uharmonisk stemning i forholdet. Kjærlighetsforholdet betyr solidaritet, tilhørighet, sårbarhet, men ikke konkurranse «hvem er best» eller korrigering på de andre når de tar feil. Reflekter over dine krav og standarder.


6. Livet på sosiale medier reflekterer ikke virkeligheten.

Vær bevist at impulsene man får av de digitale fristelser kan påvirke deg i det du forventer av kjæresten eller av forholdet.

Det er viktig å skille mellom realitet og det falske «fasaden" av livet andre viser på de digitale mediene. Noen par legger ut bilder som viser bare det positive siden av kjærlighetsforholdet.

Det kan hende noen sitter og tenker «er det normal å ha det sånn jeg har det?» eller «forventer jeg så lite av kjæresten?». Fint om du tar i betrakting at de fleste par ikke viser frem de utfordringene eller de konfliktene de har hjemme.


7. Tør å være seg selv: uperfekt.

Ingen er perfekt og det finnes ikke det perfekte forhold som har det godt over langt tid. I forelskelsens fase ser vi bare hverandres lyse sider, og noen bruker å drømme seg bort når det kommer til kjærligheten. Med øynene lukket og med et åpent hjerte, du forteller deg selv at han eller hun er Den Rette.

Kjærlighet er fylt med håp og følelser helt til man plutselig «våkner opp» og ser klart igjen. Forholdet kan bli ikke helt som man egentlig hadde sett for seg. Viktig å ha en åpen og konstruktiv dialog om hva dere faktisk har sammen.


8. Kjærlightesfolholdet krever innsats fra begge parter for at forholdet skal fungere bra.

I et velfungerende forhold er kjærester forpliktet til hverandre, de tar hensyn til den andre og de har komplementære roller.

Fordelingen av ansvar og oppgaver virker greit, og balansen mellom å gi og å ta skaper stabilitet.

Familieterapeut

Står du i en vanskelig livssituasjon? Opplever du relasjonelle vansker, sosial angst, depresjon eller stress? Vi tilbyr både individ-, par- og/eller familiesamtaler hjemme hos familier eller gjennom videosamtale.

Kontaktinformasjon