Familieterapeut | Hjem

Lett tilgjengelig behandling av:

Uro eller sosial angst

Uro eller sosial angst

Angst defineres som irrasjonell frykt, og folk har en eller flere angstopplevelser i løpet av livet. Det er ikke farlig å kjenne på redsel når vi er i fare, den reaksjonen hjelper oss til å overleve. Men, det kan også være slik at vi kan få det samme reaksjon i forholdt til en tanke, og da kaller vi det angst. Vi prater om angstlidelse når man har urealistisk bekymringer, redsel for noe ufarlig, konstante og uønskede tanker, mistet kontrollen over det som skjer rundt seg, indre uro eller kognitiv overbelastet eller blir utslitt mentalt. I disse tilfeller vil det være nødvendig med hjelp utenfra.

Depresjon

Depresjon, angst og stressrelatert

Depresjon er en psykisk lidelse preget av vedvarende tristhet og tap av interesse for aktivitetene du vanligvis liker, ledsaget av manglende evne til å utføre daglige aktiviteter i minst to uker. I vårt individualistiske og høyteknologiske samfunn blir mennesker stadig mer ensomme og deprimerte.

Depresjon, angst og stressrelatert plager kan bli en av de viktigste årsakene til sykefravær og tapt livskvalitet (Helse- og omsorgsdepartement, 2013). Over halvparten av den norske befolkning opplever en psykisk lidelse i løpet av livet (Folkehelseinstitutt, 2009:8, 2015). Det finnes gode behandlinger for depresjon slik som ergoterapi, variasjon i hverdagen, bygging av et solid sosialt nettverk eller terapisamtale.

Traumer eller sorg

Traumer eller sorg

Bærer du med deg vonde og traumatiske følelser fra fjern eller nær fortid?

Traumer kan oppstå på grunn av dramatiske hendelser, misbruk, mishandling, skuffelse eller å bli oversett både i barndommen og livet gjennom. Forståelse for hvordan disse utfordringer påvirker måten vi tenker og føler kan hjelpe oss til å få det bedre med oss selv og de rundt oss. Sammen med en terapeut kan du endelig ta et oppgjør med dine vonde minner.

Relasjonelle vansker

Relasjonelle vansker

Når relasjoner over tid oppleves mer vanskelig enn konstruktiv, ved at man fremhever på konflikter eller andre konstante mønster, kan det være riktig å definere det som relasjonsvansker. Dersom de negative effektene går ut over din ro og velvære, eller setter begrensninger for de mål du ønsker å oppnå, vil det være en god løsning i å gå i terapi.

Livskriser eller familiekonflikter

Livskriser eller familiekonflikter

Alle gjennomgår livskriser. For noen tårene presser på og det føles som en surrealistisk opplevelse. Andre opplever usunne følelser slik som frustrasjon, sorg og eller blir man håpløst å komme seg videre fra krisen. Dette er helt naturlig, men kan være frustrerende og forvirrende å håndtere. I disse tilfeller vil det være nødvendig å lufte utfordringene med en profesjonell.

Konflikthåndtering

Håndtere konflikten i familien eller forholdet

Ved konflikthåndtering det er viktig å ha rett innstilling ved å ha hovedfokus på tingene man faktisk kan kontrollere. Noen ganger kan en krise i et forholdet oppstå fordi man irriterer seg over ting partneren (ikke) sier eller gjør. Terapeuten hjelper dere til å bli flinkere på å takle en krise eller å håndtere konflikten i forholdet/familien.

Utfordringer i småbarnsliv

Utfordringer i småbarnsliv og foreldrefasen

Utfordringer i småbarnsliv og foreldrefasen. Noen kjenner at samlivet eller familielivet i det moderne samfunnet er komplekst og at de er utsatt for mange ulike påvirkninger og belastninger. Å ta en prat med en terapeut om deres forventninger, hvordan dere opplever hverdagen og deres ulikheter, hjelper til å finne fram.

Lengter dere etter mer intimitet og vitalitet? Opplever dere utfordringer i småbarnsliv og foreldrefasen? Å bli foreldre er en utfordring for både familieliv og parforhold. Det er viktig å ta vare på sexlivet og nærheten.

Pårørende til en misbruker

Pårørende til en misbruker

For en misbruker eller for en som er avhengig av alkohol virker situasjonen ofte mørk og håpløs, og dette medfører en økt risiko for uheldige fysiske, psykiske eller sosiale konsekvenser. Pårørende blir utsatt for frustrasjon og en følelse av å være utilstrekkelig. En avhengighet krever profesjonell hjelp til å bli kvitt, og pårørende er i behov av bistand for å gjenoppta mestring. En terapeut tar det psykososiale arbeidet for å forebygge og avhjelpe allerede oppståtte traumer.

Parforhold

Parforhold

Tanker om samlivsbrudd eller skilsmisse. Men dere har funnet ut at dere er jo fortsatt glad i hverandre? Dere lurer på hvordan dere skal få det til å fungere? Frigjør og utvikle potensialet i dere som kommer frem i samtale med en terapeut som kan hjelpe dere til å å forstå hverandre bedre, å klare å uttrykke behov og å kommunisere på en måte som styrker dere som par.

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Kjenner du at kommunikasjonen låser seg? Konfliktsky? Våger du ikke å ta den ubehagelige dialogen om den er nødvendig? Terapeuten kan hjelpe til med kartlegging av traumatiske følelser og tanker. I samtalen kan disse bearbeides ved å belyse utfordringer. F.eks. Ekspartnere, vanskelige relasjoner, utroskap, svik, krangling, etc. Dette for å forstå seg selv enda bedre og sjansen til å lykkes i kjærlighetslivet kan øke.

Bedriftrådgiving

Bedriftrådgiving

Vil du ta din bedrift til et høyere nivå? En god plan er halve jobben og får deg i mål. Vi hjelper deg å gjenopprette harmonien på jobb, og kan bistå med:

  • Promotering av bedriften
  • Forhandling
  • Planlegging og koordinering
  • Teamutvikling og faglig støtte
  • Kommunikasjon på arbeidsplassen
  • Veiledning og bedriftsoppfølging
  • Arbeid- og fritidsbalanse